Vapes

Vape Carts & Disposables

Eureka - 1000mg Disp Cart - Cherry Gelato (H)

Eureka - 1000mg Disp Cart - Cherry Gelato (H)

$60.00 ea.

Eureka - 1000mg Disp Cart - Grape Ape (I)

Eureka - 1000mg Disp Cart - Grape Ape (I)

$60.00 ea.

Eureka - 1000mg Disp Cart - Mystery (?)

Eureka - 1000mg Disp Cart - Mystery (?)

$60.00 ea.

Eureka - 1000mg Disp Cart - Strawpicanna (S)

Eureka - 1000mg Disp Cart - Strawpicanna (S)

$60.00 ea.

Eureka - 1000mg Premium Disp Cart - Lilac Lime (H)

Eureka - 1000mg Premium Disp Cart - Lilac Lime (H)

$65.00 ea.

Eureka - 500mg Disp Cart - Lime Sorbet (I)

Eureka - 500mg Disp Cart - Lime Sorbet (I)

$30.00 ea.

Eureka - 500mg Disp Cart - Mimosa (H)

Eureka - 500mg Disp Cart - Mimosa (H)

$30.00 ea.

Eureka - 500mg Disp Cart - Mystery (?)

Eureka - 500mg Disp Cart - Mystery (?)

$30.00 ea.

Eureka - 500mg Disp Cart - Super Sour Lemon (S)

Eureka - 500mg Disp Cart - Super Sour Lemon (S)

$30.00 ea.

Eureka - 500mg Premium Disp Cart - GelatoCake(I/H)

Eureka - 500mg Premium Disp Cart - Gelato Cake (I/H)

$38.00 ea.

GL - 1000mg Cart - Apple Fritter (H)

GL - 1000mg Cart - Apple Fritter (H)

$42.00 ea.

GL - 1000mg Cart - Banana Mimosa (H)

GL - 1000mg Cart - Banana Mimosa (H)

$42.00 ea.